Birds in Suriname, South America Dutch text English text Vogels in Suriname/Birds in Suriname
Vogels zijn van andere dieren te onderscheiden door vele kenmerken:

Maar het meest opvallende kenmerk is:

-Vogels hebben geen haren, maar veren. Alle dieren met veren zijn vogels en alle vogels hebben veren.

Opbouw van veren

Op een paar lichaamsdelen na is een vogel geheel bedekt met veren. Veren zijn net als haren verhoornde delen van de bovenste huidlaag. Net als haren staan veren ook in zakjes in de huid, de zogenaamde veerzakjes. Als we de huid van een kip bekijken dan zijn de veerzakjes duidelijk te zien.

Een veer is te beschouwen als een schub, die sterk ingesneden is. Als we een grote veer uit een vleugel wat beter bekijken dan kunnen we de volgende delen zien:

Als we een vlag onder een vergrootglas houden, dan zien we dat deze weer opgebouwd is uit een aantal delen:

Verschillen in veren

Elke vogel heeft vele verschillende veren. Ze worden meestal onderscheiden in:

Kleuren van veren

We zien dat de veren van de vogels vooral aan de buitenkant, de kant die goed zichtbaar is, sterk gekleurd zijn. De kleuren hebben twee oorzaken:

Veren dienen behalve om te vliegen, te sturen en te remmen ook om de vogel te beschermen tegen verwondingen. Vogels hebben meestal een tere huid, die makkelijk te beschadigen is. Denk maar eens aan de huid van een duif die scheurt terwijl je hem gewoon vasthoudt.

Rui

Doordat veren snel slijten, worden ze regelmatig vervangen door nieuwe. Dit heet 'ruien'. Meestal ruit een vogel één maal per jaar, sommige doen het tweemaal. Gewoonlijk ruien de vogels na het uitvliegen van de jongen of vˇˇrdat ze gaan trekken. De rui van de grote slagpennen is lastig voor de vogels. Die omwisseling duurt dan ook meestal het langst. Maar sommige vogels, zoals eenden, ruien hun slagpennen ineens, zodat de vogel een tijdje niet kan vliegen. Ze zoeken dan meestal een veilige plek op om geen prooi te worden voor aka's en jagers.


Fatbirder's Top 1000 Birding Websites