Songbird contests in Suriname, South America Dutch text English text Vogels in Suriname/Birds in Suriname
Zangvogelwedstrijden met twa twa's worden in Suriname gehouden in Paramaribo (video van 8 MB van de sfeer op het plein tussen de picolets) en in Nieuw-Nickerie. In Nederland zijn er wedstrijden (geweest) in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. In Suriname zijn er het hele jaar door toernooien, die meestal zondagmorgen om 7 uur of 7.15 uur beginnen, in Nieuw-Nickerie op het Volksplein, in Paramaribo op het Onafhankelijkheidsplein. In Nederland zijn de toernooien in de warme maanden: juni-juli-augustus.
De vogelvereniging Ringmaster heeft een Toernooi in Amsterdam Zuid-Oost (Huntumdreef, als ik het wel heb). Hieraan mag iedereen meedoen. Men komt gewoon naar het veldje met zijn Picolet, Twa Twa, Gelebek of Rotie. Ook in andere steden zijn er, volgens informatie die ik op internet vind, in de zomer competities met vogels. Zo is er op het Parmentierplein in Rotterdam Waalhaven altijd wel iemand van vereniging ‘Euromast’ zijn vogels aan het trainen, als het mooi weer is. Ook in de Uithof in Den Haag is de vereniging actief. Ook hier zijn er vaak op zondagen zangwedstrijden.

Twee twa-twa's zitten ieder in een kooi vlakbij elkaar zodat ze elkaar goed zien en horen. Ze moeten zoveel mogelijk keren zingen in een kwartier. Vlakbij staan twee juryleden die ieder de score van één vogel bijhouden. Het inzetten van de vogels heet 'wedden'. Er wordt gewed middels gebruik making van trotten (=stokken) waar de kooien aan hangen en die op een afstand van 50 cm van elkaar geplaatst zijn. Een wedstrijd duurt 15 minuten en de vogel die de hoogste score maakt, heeft gewonnen. De toernooien worden gehouden volgens het afvalsysteem (KO-systeem). Dit omdat een vogel niet in staat is om kort na deelname aan een wedstrijd weer aan te treden. Toeschouwers moeten op enige afstand van de vogels en de tellers blijven. In Paramaribo strijden zangvogelverenigingen tegen elkaar in viertallen of drietallen, in Nieuw-Nickerie zijn er wedstrijden tussen individuele deelnemers met hun vogels. Hieronder, als voorbeeld, want we zijn al weer verder in de tijd, de programmering van Nickerie voor 2001.

 

PROGRAMMA 2001 (ter voorbeeld)

VAN DE ZANGVOGEL BOND NICKERIE

zangvogelwedstrijd Nieuw-Nickerie 2001DE TOERNOOIEN

Voor het jaar 2001 is de volgende programmering vastgesteld voor de verschillende toernooien welke tot op dit moment uitsluitend voor twa-twa’s wordt gehouden, te weten:

  • Het Februari Toernooi welke intussen is gehouden. Winnaar van dit toernooi is geworden R. Prahladsingh. Op de tweede plaats eindigde Pee Baidjoe.
  • Het Juni Toernooi, welke dit jaar op de 1e zondag van de maand mei van start zal gaan.
  • Het Frans Fung Feng Chung Toernooi. Dit is een toernooi welke gesponsord wordt door de heer F. Fung Feng Chung.
  • Het Frans Palmtak Toernooi, welke in de maand oktober van start gaat.

Als lokatie voor het houden van zangvogelwedstrijden wordt gebruikt het Volksplein. Vanwege de grootte van het terrein en het aanwezig zijn van een tribune is dit de meest geschikte plaats voor het organiseren van wedstrijden.

Het wedstrijdreglement van de Surinaamse Zangvogel Bond wordt gehanteerd.

Nagegaan zal worden of de picolet toernooien wederom in het leven kunnen worden geroepen. Vanwege een geringe aantal wedstrijdvogels heeft het bestuur van de ZBN al enkele jaren afgezien van het organiseren van wedstrijden voor deze vogelsoort.

Het huidige bestuur heeft het voornemen om ook te stimuleren dat een roti-toernooi wordt gehouden. Bereids is er met enkele jongeren gesproken.

Het materiaal dat de bond ter beschikking heeft zijn: een paar trotstokjes, twee scoreborden en een stopwatch. Om de verschillende toernooien vlotter te laten verlopen zal in de naaste toekomst nog een "ring", bestaande uit trotstokjes en scoreborden vervaardigd moeten worden.

zangvogelwedstrijd Nieuw-Nickerie 2001

Foto's gemaakt door Jan Hein Ribot op het Volksplein in Nieuw-Nickerie, maart 2001. Teksten met medewerking van R. Small. Hieronder een foto, gemaakt door R. Small in 2002 na een finale. Kijk ook naar de pagina over de twa twa.

Meer foto's van andere zaadeters uit Suriname en andere vogels

zangvogelwedstrijd Nieuw-Nickerie 2002

Op de site van waterkant lees ik dat in juni 2007 het juni toernooi in Paramaribo van start is gegaan met 10 verenigingen van twatwa liefhebbers en 8 picolet verenigingen, ieder met drie vogels per vereniging. Dat moet heel mooi zijn.


Fatbirder's Top 1000 Birding Websites